Boże, Boże, Boże Miłosierny

Klęczę przed Twoim obliczem,
Oczy i ręce swe lekko unoszę.
Myśli moje do Ciebie kieruję,
O zbawienie świata  Jezu proszę.

Zbaw  Jezu ten miłosierny świat ,
I te swoje owieczki zagubione.
Odnajdź w tej owczarni miłość,
I to dobro nie całkiem zatracone.

Jak trwoga to do Boga!
Znajdujemy w potrzebie; opamiętanie.
Zatrzymaj w zagrodzie owce ,
A miłość do Pana Boga pozostanie.

Boże, Boże, Boże Miłosierny,
W myślach swoich nieba szukamy.
Boże, Boże,Boże Panie nasz,
Tobie duszę, miłość i serce oddamy.

[ Pamiętajmy o Bożym Miłosierdziu, Bóg nas bardzo,bardzo miłuje ]