Ojcze Swięty

Ty Ojcze Święty Janie Pawle II,
Wypraszasz u Boga potrzebne łaski.
Łaski dla ludzi na ziemi ; tej ziemi,
Aby ten lud, oddalić od Bożej niełaski.

Kochałeś Ojcze Boga i życie kochałeś,
Kochałeś Ojcze ten świat z Bożą czułością.
Lecz Kraków szczególnie pokochałeś,
Obdarowałeś go wielką swoją miłością.

Choć Ciebie już nie ma w śród nas,
Ponieważ jesteś u Pana Boga w Niebie.
To my  zwracamy się w myślach,
Zwracamy się wciąż Ojcze do Ciebie.

O swoich  problemach mówimy,
A szczególnie o zdrowie Ciebie prosimy.
Choć Ciebie nie ma wśród żywych,
My wciąż za Tobą bardzo tęsknimy.

[ Ojcze w pamięci pozostałeś, a w sercu zamieszkałeś .]