Całuję Twoje Oblicze

Jezu, Boże Mój Miłosierny,
Całuję Twoje nogi i dłonie.
Całuję Twoją głowę i krew,
Co zalewa obficie Twe skronie.

Całuję Twój bok przebity,
I ciało Twe okaleczone.
Całuję słup egzekucyjny,
I kamienie krwią zbroczone.

Całuję koronę ciernistą,
Tą która głowę okaleczyła,
I włócznię z ostrym grotem,
Co bok skutecznie przebiła.

Całuję  krzyż, święty ,
Ja! Codziennie krzyż całuję.
Rozmyślając o Twojej męce,
Ponieważ Ciebie Jezu miłuję.