Egzorcyzm na złe moce

Oto Ty Jezu Chryste, Mój Pan Wszechmogący Ojciec Niebieski i Miłosierny uzdrowiciel.
A oto ja i moje dłonie, przez które pragnąłbym, aby z Twojej Bożej woli, popłynęła
uzdrawiająca energia na ciało chore i obolałe i na to miejsce, które jest w niemocy.
Przez Twoje Boże Miłosierdzie proszę Cię, ponieważ Ty Jezu wszystko możesz,
spraw abym był Twoim uzdrawiającym narzędziem. Jezu przez Twoją Bożą Moc,
niech popłynie twa energia i niech ciało chore i obolałe z niemocy oczyszczone zostanie.
Jezu z Twoją Bożą pomocą, niech tak się stanie.I niech to będzie Twoja a nie moja wola.

Amen.