Litania do Pana Jezusa

   Litania do Pana Jezusa Króla Nieba i ziemi .
..............................................................

Panie Jezu , Królu Nieba i ziemi ,
Panie dnia zwykłej naszej codzienności.
Przy Tobie i z Twoją pomocną dłonią,
Żyjemy w pokoju i wielkiej miłości.

Panie Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
Co tak wiele za nas wycierpiałeś.
Mimo bólu i cielesnego wyczerpania,
Nigdy o swoich poddanych nie zapomniałeś.

Panie Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
Co jesteś z Matką i Ojcem w Niebie.
Choć jesteś tak daleko, a zarazem blisko,
Każdy pragnie zbliżyć się do Ciebie.

Panie Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
Coś za ludzi oddał swoje życie.
Mimo wielu wyrządzonych Tobie krzywd,
Mówisz: przybywajcie, a królestwo moje ujrzycie.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson
Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.

 
Dodaj nam siły wiary i wybaw nas z grzechu ziemskiego [ powtarzamy : ]
...........................................................................................................................

Jezu w stajence urodzony
Jezu Wychowany przez Marię i  Józefa

Jezu wychowany przez Marię i Józefa
Jezu Ofiarowany w świątyni Symeonowi
Jezu Dorastający przy Marii i Józefie
Jezu Przez aniołów chroniony
Jezu Żyjący w śród żywych
Jezu Zadziwiający nauczycieli w świątyni
Jezu Pełny dojrzałości
Jezu Czerpiący moc Ojca Swego
Jezu Nauczający ludzi i apostołów
Jezu Nadziejo dnia każdego
Jezu Nauczycielu nigdy nie wątpiący
Jezu Cuda czyniący i uzdrawiający ludzi
Jezu Dobrego serca i miłości
Jezu Modlący się z Apostołami
Jezu Niesprawiedliwie osądzony i poniżony
Jezu Zdradzony w Ogrójcu przez Judasza
Jezu Najbardziej poniżany i opluwany
Jezu Ubiczowany aż do krwi i umęczony
Jezu Cierniem ukoronowany
Jezu Ciężki krzyż dźwigający
Jezu Upadający pod ciężarem krzyża
Jezu Spragniony i umęczony
Jezu Ukrzyżowany z łotrami
Jezu Za grzechy ludzkie konający
Jezu Zwracający się do Ojca Niebieskiego
Jezu Umierający na krzyżu
Jezu W grobie pochowany
Jezu Zmartwychwstały trzeciego dnia
Jezu Królu życia wiecznego
Jezu Królu żywych i umarłych
Jezu Królu promyku nadziei i uwielbienia
Jezu Królu blasku serca niegasnącego
Jezu Królu rozmawiający z apostołami
Jezu Królu na obłoku wniebowstępujący
Jezu Królu siedzący po prawicy Ojca Niebieskiego
Jezu Królu postrachu szatana i ciemności
Jezu Królu obrońco ludzi pokrzywdzonych
Jezu Królu wierzących i niewierzących
Jezu Królu rodziny w jedności
Jezu Królu wielkiej wiary i wytrwałości
Jezu Królu natchnienia i miłości
Jezu Królu ran duchowych i cielesnych
Jezu Królu ran nie zabliźnionych
Jezu Królu wody i krwi świętej przelanej
Jezu Królu dobroci nieprzebranej
Jezu Królu chleba naszego powszedniego
Jezu Królu synu Maryi i Boga  Ojca Niebieskiego
Jezu Królu synu Józefa Ojca przybranego
Jezu Królu Miłosierdzia Bożego
Jezu Królu sędzio ludzi żywych i umarłych

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
Prosimy odpuść nam nasze grzechy.
Dodaj nam siły i większej wiary,
I pomóż, odejść od zgubnej uciechy.

Panie Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
Podaj nam Twoją miłosierną dłoń.
Od przepaści i wszelkiego złego,
Nas wszystkich grzesznych, Jezu chroń.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Amen.