Mary i demony /krutka modlitwa/

Jak tu żyć Matko Boża,
Jak wypełniać Boże przykazania.
W tym współczesnym świecie,
Gdy są wciąż nowe wyzwania.

Jak być dobrym i przykładnym,
Gdy mary z demonami przewodzą.
Zastawiają sidła na ludzi,
I z tryumfem w czeluść odchodzą.

O Najpiękniejsza Panienko,
O nieskalanej swej czystości.
Dopomóż nam w przykazaniach,
Aby nie odejść od Bożej Miłości.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Amen.