O Ojcu świętym Janie Pawle ii

Ojciec nasz Święty umiłowany,
Papież całego pięknego świata.
Każdego pragnie przytulić do siebie,
Jak ukochanego rodzonego brata.

Lecz czas jest zbyt krótki,
A obowiązków ma zbyt wiele.
W większości wiarą może połączyć,
Jedynie na spotkaniach i w kościele.

Każdy patrzy niczym w obraz,
Każdy pragnie Jego spojrzenia.
W Jego spojrzeniu jest błogość,
Każdy kolor na inny się zmienia.

Niejednej osobie po spotkaniu,
Zdrowie i nowa wiara powróciła.
Niepewność w nicość odeszła,
Mądrość i miłość u ludzi wróciła.

Papież wzywa do miłości i wierności,
Do wiary Maryi i Pana Jezusa.
Do jedności ludzi i kościoła,
Wiary w Boga, a odejdzie pokusa.