Dopomóż Aniele

Aniele Boży Stróżu nasz,
Nasze myśli kierujemy do Ciebie.
Ponieważ bez Twojej pomocy,
Jest pustka i nie zauważamy siebie.

Wszyscy jesteśmy zatroskani,
A problemy wciąż narastają.
Nawet Ci co są najbliżej siebie,
Wolnej chwili i czasu nie mają.

Tylko Ty Aniele Stróżu,
Możesz dodać siły i wytrwałości.
Tylko Ty prowadzisz do Boga ,
Do Jego Miłosierdzia i miłości .