Modlitwa do Pana Boga Wszechmogącego

Panie Boże,stworzycielu nieba i całego świata,
Co jesteś z Synem i Matką Jego w Niebie.
Wszyscy w modlitwie ,czynach i myśli,
Wszyscy pragniemy zbliżyć się do Ciebie.

Panie Boże,stworzycielu nieba i całego świata,
Ty ziemie zielenią i kwieciem przyodziałeś.
Ty dałeś życie w wodzie i powietrzu,
I też człowiekowi bo tak właśnie chciałeś.

Panie Boże, stworzycielu nieba i całego świata,
Twe serce wypełnione jest wielką miłością.
Sama myśl i ręce uniesione do Ciebie
 Odbywa się z wielką czcią i godnością.

Panie Boże, stworzycielu nieba i całego świata,
Twa dobroć trwa tak w tej nieskończoności.
Od samego początku jak ten świat istnieje,
My wszystko zniewalamy choć dajesz tyle miłości.

Ojcze Niebieski, Boże Doskonały, Panie Wieczny,
My kochający Ciebie ręce do Nieba wyciągamy.
Gdyż ty jesteś nasz Pan i Bóg Prawdziwy,
Tylko w Ciebie wierzyć chcemy my Ciebie Kochamy.

Ojcze Nasz....Zdrowaś Maryjo....Chwała Ojcu.....

Amen.

 

     [  Bóg jest Miłosierny i kochający ,Bóg nam przebacza ]