Oddajmy się Mateńce bez reszty

Kochamy Ciebie Matko Boża,
Kochamy Jezusa Syna Twojego.
Kochamy Boga  Wszechmogącego,
Kochamy też Ducha Świętego.

Jesteśmy z Tobą Matko Boża,
Całym ciałem i duszą naszą.
I miłości naszej do Ciebie,
Żadne  wody nie ugaszą.

Ty jesteś dla naszej rodziny,
Życiem ,nadzieją i podporą.
Ty jesteś światłem w mroku nocy,
Ukojeniem dnia i rodziny ostoją.

Ty jesteś promieniem życia,
Ty jesteś lilią i cnotą czystości.
I ten szczęśliwym Matko jest,
Kto Ciebie z godnością w sercu gości.

Ty jesteś Matko myślą i rzeczywistością,
Jesteś nadzieją chwili i jutra każdego.
Tobie jest za co dziękować Matko,
Ty kochasz nas, jak Syna swojego.