Moja rana a Twoje rany.

 

Powierzam Tobie Jezu Chryste,
Tą moją otwartą ranę w nodze.
To przerażenie i ból niesamowity,
Tą moją krew przelaną na podłodze.

W chwili największego mego bólu,
Myślałem Jezu tylko o Tobie.
W niemożności ruchu i w przerażeniu,
Chciałem bardziej mieć Ciebie przy sobie.

Ty pomogłeś mi znieść ten ból,
I zatrzymać tę lawinę mojej goryczy.
Lecz do Twojego bólu to nic takiego,
Twoich ran w bólu nigdy nikt nie zliczy.

Dlatego tym bardziej mój Jezu,
Powierzam Tobie moje cierpienie.
Przez Twój ból i otwarte Twoje rany,
Powierzam ci to moje rozgoryczenie.

 

Modlitwa do Pana Jezusa Króla Naszego.

Panie Jezu, klęczę przed Tobą taki jaki jestem ,ze swoimi życiowymi wzlotami i upadkami, z całą moją prostotą życiową
jak i szarą zwykłą codziennością,nie wyłączając ułomności dnia powszechnego  .Przepraszam Panie mój ,za moje
grzechy i bardzo żałuję za nie, proszę ,przebacz mi Jezu ,przebacz mi mój Panie. O Jezu,O Jezu, przez Twoje Najświętsze
Rany niech tak jest,niech tak będzie, mój Jezu Umiłowany.  Jezu kocham Cię ,Jezu uwielbiam Cię, Jezu podziwiam Cię.
Jezu w imię Twoje przebaczam wszystkim ,którzy cokolwiek czynili ,myślą, słowem i czynem przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana ,złych duchów,mar,demonów i ich dzieł oraz wszystkich złych pokus na moją zgubę i zgubę
moich bliskich.  I oddaję się Tobie Panie Jezu w niewolę Twej Najjaśniejszej Bożej Miłości i Miłosierdzia Bożego Twego,
całkowicie teraz i na wieki wieków mój Jedyny Panie. Zapraszam cię do mojego serca i mojego życia,przyjmuję Cię jako
mojego Pana ,Króla i Wyzwoliciela w Twym Wielkim Bożym Miłosierdziu,mojego jedynego Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie Jezu,oczyść mnie Jezu z grzechu mojego,odmień mnie Jezu,wzmocnij mnie Jezu na ciele,duszy i umyśle
mym.  O Jezu ,O Jezu O, Jezu Królu mój.  Przybądź Panie Jezu ,osłoń mnie przed tym złym co czyha i kusi i napełnij
mnie Najdroższą Krwią Świętą Twoją i Twoim Duchem Świętym.  Kocham i uwielbiam Ciebie Panie Jezu z całego mego
serca i całych mych sił i dzięki Ci składam ,o mój Zbawco i Wyzwolicielu.  Pragnę podążać za Tobą każdego dnia i nocy
w mym życiu i po śmierci na wieki wieków Mój Panie.  Jezu Chryste ,Ty jesteś moim Królem,Panem i Światłem,Ty jesteś
moim Zbawcą i Wyzwolicielem .Ty jesteś moim Natchnieniem i Życiowym Przewodnikiem.Ty jesteś ze mną i we mnie,
w mym sercu i duszy mej , O Jezu,O Jezu,O Jezu ,Królu mój.

           Jezu Miłosierny, o Jezu, o Jezu,
           Jezu mój, Panie ukochany.
           Jezu Wszechmogący, o Jezu,o Jezu,
           Jezu, ulecz moją duszę i moje rany.

           Jezu, Królu Nieba i całego świata,
           Jezu ,oczyść mnie z grzechu mojego.
           Jezu,spraw mój Jezu,o Jezu,
           Bym wkroczył do królestwa Twojego.
          
          Jezu ,o Jezu,Jezu, mój Panie,
          Przez Twoją krew Świętą i Boleść Twoją.
          Chcę Ci oddać wszystko co mam,
          Chcę byś pozostał ostoją moją.

          O Jezu ,o Jezu sprawiedliwy,
           Powierzam siebie Twej Boskości.
          Jezu,Boże, Królu Miłosierny,
          Pragnę być z Tobą aż do wieczności.

        Ojcze nasz........Zdrowaś Maryjo......... Chwała Ojcu.......

       Amen.

       

Miłość do Jezusa. /1 /

 

Tak bardzo kocham Jezusa,
I to przepiękne Oblicze Jego.
Chcę mieć Jezusa wciąż przy sobie,
I pragnę być ,prowadzony przez Niego.

Choć nie mam tyle siły w sobie,
I samozaparcia życiowego.
To uparcie i wciąż zwracam się,
Do pięknego oblicza Jezusowego.

Jezu jak ja ciebie kocham,,
Głęboko i na duszy szczerze.
Ta miłość do ciebie mój Jezu,
Z głębi serca mego,ona się bierze.

 

[ Szczera miłość do Jezusa tym się objawia,iż nie tylko mówimy,ale też i działamy ]

Litania do Matki Bożej.

Litania do Matki Bożej Królowej Nieba i ziemi.
...................................................................................................

Matko Boska, Królowo Nieba i ziemi,
Która jesteś  z Synem i Bogiem w Niebie.
Przybądź ,proszę i wysłuchaj nas grzeszników,
Każdy z wielkim utęsknieniem czeka na Ciebie.

Matko Boska,Królowo Nieba i ziemi,
Wyciągamy do Ciebie swoje dłonie.
Sama myśl i wiara do Ciebie Matko,
Rozgrzewa nam serce, które ciągle płonie.

Matko Boska, Królowo Nieba i ziemi,
Ty dodajesz nam otuchy i siły przetrwania.
Uczestniczymy w chwili ciągłej niestabilności,
W niemocy wiary do dalszego przetrwania.

Matko Boska, Królowo Nieba i ziemio,
Nie pozwól, aby dosięgła nas kara sroga.
Abyśmy wciąż nie obrażali Cibie i Jezusa,
Aby w wierze i sile była to droga do Boga.

            Kyrie elejson,Chryste elejson,Kyrie elejson .
            Jezu usłysz nas,Jezu wysłuchaj nas .
            Matko usłysz nas, Matko wysłuchaj nas.

Dodaj nam siły wiary i wybaw nas z grzechu naszego. / powtarzamy  /
...................................................................................................

Matko Częstochowska,
Matko Ostrożańska,
Matko Ostrobramska,
Matko Kalwaryjska i Kębelska ,
Matko Licheńska i Katyńska,
Matko Fatimska i Gidelska,
Matko Bolesna, Królowo Polski,
Matko Radosna, Królowo Polski,
Matko światłości dnia każdego,
Matko modlitwy i Różańca Świętego,
Matko przez Boga umiłowana,
Matko przez Boga wybrana,
Matko cierpienia i wytrwałości ,
Matko wielkiej  wiary i miłości,
Matko przez Ducha natchniona,
Matko brzemienna i Syna spragniona,
Matko w stajence rodząca,
Matko Jezusa piersią karmiąca,
Matko udająca się do świątyni,
Matko przedstawiająca Dzieciątko Symeonowi /ofiarowanie/,
Matko czysta i niewinna ,
Matko oddająca serce bliźniemu,
Matko służąca radą w potrzebie,
Matko silnej woli i wytrwałości,
Matko nieskończonego Miłosierdzia i miłości,
Matko świata ,Polski i  Nieba,
Matko moja i nas wszystkich,
Matko odwodząca od grzechu ziemskiego,
Matko pragnąca pokoju na ziemi i w rodzinie,
Matko uczących się i pracujących,
Matko witająca dusze w Niebie,
Matko chorych i niesprawnych,
Matko dobroci nieprzebranej,
Matko otoczona miłością i czułością przez Józefa,
Matko przez Jezusa umiłowana,
Matko pełna szczęśliwości,
Matko małżonków,dzieci i starców,
Matko patrząca na mękę Syna Swego,
Matko pod Krzyżem stojąca,
Matko całująca Nogi Jezusa,
Matko wycierająca krew Jezusowi i wodę Świętą,
Matko patrząca na umierającego Jezusa na Krzyżu,
Matko chowająca Syna w grobie,
Matko Wielkiej Wiary w Boga Ojca Niebieskiego,
Matko nigdy nie wątpiąca w wolę Boga Ojca,
Matko czekająca zmartwychwstania Syna Swego,
Matko w głębokiej modlitwie do Boga Ojca,
Matko witająca Syna Zmartwychwstałego trzeciego dnia ,
Matko cicha ,pokorna aż do śmierci,
Matko wzięta do Nieba przez Syna Swego Umiłowanego,
Matko przez Aniołów czułością i miłością otoczona,
Matko w Niebie ukoronowana,
Matko będąca na Niebie i ziemi,

Baranku Boży,który gładzisz grzechy Świata. przepuść nam Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy Świata. wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy Świata. zmiłuj się nad nami.

Matko Boska,Królowo Nieba i ziemi,
W Tobie jest miłość i dobroć nieprzebrana .
Ciebie Kocha Syn Jezus i Bóg Ojciec,
Ty jesteś Matką przez ludzi umiłowana.

Matko Boska,Królowo Nieba i ziemi,
W tej modlitwie litanii nasza prośba płynie.
Gdyż wierząc i zwracając się do Ciebie,
Żaden człowiek i żadna dusza nie zginie.

Ojcze Nasz...... Zdrowaś Maryjo.....   Chwała Ojcu......

Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa

 

            Jezu ,wierzę w Ciebie,
Iż Ty jesteś nasz Bóg i zbawienie.
Zrodzony z Maryi  Dziewicy ,
I naszych grzechów odpuszczenie.

            Jezu, ufam Tobie,
Tylko Tobie głęboko i szczerze.
Ponieważ Bóg Miłosierny ,
Zawarł z Abrahamem przymierze.

            Jezu ,kocham Ciebie,
Miłością do Boga Jedynego.
Tylko Tobie oddaję tę miłość,
Gdyż w mym sercu nie ma Boga innego.

            Jezu, wielbię Ciebie,
Za dnia i nocy ,o każdej porze.
Tylko Ciebie wielbić chcę,
Mój Ty jedyny Miłosierny Boże.

            Jezu, proszę Cię,
Abyś wzbogacał mnie swoją wiarą.
Aby była wciąż przy mnie,
Niczym głowa papieża z tiarą.

            Jezu ,zostań z nami,
W myśli ,we śnie i zwykłej codzienności.
Dając nam śmiertelnikom nadzieje,
Twojego Miłosierdzia i Miłości.

            Jezu, błogosław nam,
Bo jesteśmy grzeszni i zagubieni.
A przez Twoje Boże Miłosierdzie,
Będziemy po śmierci wybawieni.

Ojcze Nasz.... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu......

Amen.