Głośny powiewu zew.

 

Przez Twoje Jezu rany głębokie,
Przez Cierń ,Ciało i Świętą Krew.
Przez Krzyż Święty i Twój smutek,
Oddal od nas Jezu swój gniew.

Przez Twoje cierpienie i ukryte tortury,
O których nikt nie słyszał i nie zobaczył.
Przez lud wzburzony i Barabasza,
I Piłata, co Ciebie męką uraczył.

Przez Twoją dobroć i Miłosierdzie Twoje,
Jezu, oddal od nas Twój Boży gniew.
Niech to nie będzie dla nas ludzi,
Jak na pustyni głośny powiewu zew.