Litania do Matki Bożej.

Litania do Matki Bożej Królowej Nieba i ziemi.
...................................................................................................

Matko Boska, Królowo Nieba i ziemi,
Która jesteś  z Synem i Bogiem w Niebie.
Przybądź ,proszę i wysłuchaj nas grzeszników,
Każdy z wielkim utęsknieniem czeka na Ciebie.

Matko Boska,Królowo Nieba i ziemi,
Wyciągamy do Ciebie swoje dłonie.
Sama myśl i wiara do Ciebie Matko,
Rozgrzewa nam serce, które ciągle płonie.

Matko Boska, Królowo Nieba i ziemi,
Ty dodajesz nam otuchy i siły przetrwania.
Uczestniczymy w chwili ciągłej niestabilności,
W niemocy wiary do dalszego przetrwania.

Matko Boska, Królowo Nieba i ziemio,
Nie pozwól, aby dosięgła nas kara sroga.
Abyśmy wciąż nie obrażali Cibie i Jezusa,
Aby w wierze i sile była to droga do Boga.

            Kyrie elejson,Chryste elejson,Kyrie elejson .
            Jezu usłysz nas,Jezu wysłuchaj nas .
            Matko usłysz nas, Matko wysłuchaj nas.

Dodaj nam siły wiary i wybaw nas z grzechu naszego. / powtarzamy  /
...................................................................................................

Matko Częstochowska,
Matko Ostrożańska,
Matko Ostrobramska,
Matko Kalwaryjska i Kębelska ,
Matko Licheńska i Katyńska,
Matko Fatimska i Gidelska,
Matko Bolesna, Królowo Polski,
Matko Radosna, Królowo Polski,
Matko światłości dnia każdego,
Matko modlitwy i Różańca Świętego,
Matko przez Boga umiłowana,
Matko przez Boga wybrana,
Matko cierpienia i wytrwałości ,
Matko wielkiej  wiary i miłości,
Matko przez Ducha natchniona,
Matko brzemienna i Syna spragniona,
Matko w stajence rodząca,
Matko Jezusa piersią karmiąca,
Matko udająca się do świątyni,
Matko przedstawiająca Dzieciątko Symeonowi /ofiarowanie/,
Matko czysta i niewinna ,
Matko oddająca serce bliźniemu,
Matko służąca radą w potrzebie,
Matko silnej woli i wytrwałości,
Matko nieskończonego Miłosierdzia i miłości,
Matko świata ,Polski i  Nieba,
Matko moja i nas wszystkich,
Matko odwodząca od grzechu ziemskiego,
Matko pragnąca pokoju na ziemi i w rodzinie,
Matko uczących się i pracujących,
Matko witająca dusze w Niebie,
Matko chorych i niesprawnych,
Matko dobroci nieprzebranej,
Matko otoczona miłością i czułością przez Józefa,
Matko przez Jezusa umiłowana,
Matko pełna szczęśliwości,
Matko małżonków,dzieci i starców,
Matko patrząca na mękę Syna Swego,
Matko pod Krzyżem stojąca,
Matko całująca Nogi Jezusa,
Matko wycierająca krew Jezusowi i wodę Świętą,
Matko patrząca na umierającego Jezusa na Krzyżu,
Matko chowająca Syna w grobie,
Matko Wielkiej Wiary w Boga Ojca Niebieskiego,
Matko nigdy nie wątpiąca w wolę Boga Ojca,
Matko czekająca zmartwychwstania Syna Swego,
Matko w głębokiej modlitwie do Boga Ojca,
Matko witająca Syna Zmartwychwstałego trzeciego dnia ,
Matko cicha ,pokorna aż do śmierci,
Matko wzięta do Nieba przez Syna Swego Umiłowanego,
Matko przez Aniołów czułością i miłością otoczona,
Matko w Niebie ukoronowana,
Matko będąca na Niebie i ziemi,

Baranku Boży,który gładzisz grzechy Świata. przepuść nam Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy Świata. wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy Świata. zmiłuj się nad nami.

Matko Boska,Królowo Nieba i ziemi,
W Tobie jest miłość i dobroć nieprzebrana .
Ciebie Kocha Syn Jezus i Bóg Ojciec,
Ty jesteś Matką przez ludzi umiłowana.

Matko Boska,Królowo Nieba i ziemi,
W tej modlitwie litanii nasza prośba płynie.
Gdyż wierząc i zwracając się do Ciebie,
Żaden człowiek i żadna dusza nie zginie.

Ojcze Nasz...... Zdrowaś Maryjo.....   Chwała Ojcu......

Amen.