Modlitwa do Pana Jezusa Króla Naszego.

Panie Jezu, klęczę przed Tobą taki jaki jestem ,ze swoimi życiowymi wzlotami i upadkami, z całą moją prostotą życiową
jak i szarą zwykłą codziennością,nie wyłączając ułomności dnia powszechnego  .Przepraszam Panie mój ,za moje
grzechy i bardzo żałuję za nie, proszę ,przebacz mi Jezu ,przebacz mi mój Panie. O Jezu,O Jezu, przez Twoje Najświętsze
Rany niech tak jest,niech tak będzie, mój Jezu Umiłowany.  Jezu kocham Cię ,Jezu uwielbiam Cię, Jezu podziwiam Cię.
Jezu w imię Twoje przebaczam wszystkim ,którzy cokolwiek czynili ,myślą, słowem i czynem przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana ,złych duchów,mar,demonów i ich dzieł oraz wszystkich złych pokus na moją zgubę i zgubę
moich bliskich.  I oddaję się Tobie Panie Jezu w niewolę Twej Najjaśniejszej Bożej Miłości i Miłosierdzia Bożego Twego,
całkowicie teraz i na wieki wieków mój Jedyny Panie. Zapraszam cię do mojego serca i mojego życia,przyjmuję Cię jako
mojego Pana ,Króla i Wyzwoliciela w Twym Wielkim Bożym Miłosierdziu,mojego jedynego Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie Jezu,oczyść mnie Jezu z grzechu mojego,odmień mnie Jezu,wzmocnij mnie Jezu na ciele,duszy i umyśle
mym.  O Jezu ,O Jezu O, Jezu Królu mój.  Przybądź Panie Jezu ,osłoń mnie przed tym złym co czyha i kusi i napełnij
mnie Najdroższą Krwią Świętą Twoją i Twoim Duchem Świętym.  Kocham i uwielbiam Ciebie Panie Jezu z całego mego
serca i całych mych sił i dzięki Ci składam ,o mój Zbawco i Wyzwolicielu.  Pragnę podążać za Tobą każdego dnia i nocy
w mym życiu i po śmierci na wieki wieków Mój Panie.  Jezu Chryste ,Ty jesteś moim Królem,Panem i Światłem,Ty jesteś
moim Zbawcą i Wyzwolicielem .Ty jesteś moim Natchnieniem i Życiowym Przewodnikiem.Ty jesteś ze mną i we mnie,
w mym sercu i duszy mej , O Jezu,O Jezu,O Jezu ,Królu mój.

           Jezu Miłosierny, o Jezu, o Jezu,
           Jezu mój, Panie ukochany.
           Jezu Wszechmogący, o Jezu,o Jezu,
           Jezu, ulecz moją duszę i moje rany.

           Jezu, Królu Nieba i całego świata,
           Jezu ,oczyść mnie z grzechu mojego.
           Jezu,spraw mój Jezu,o Jezu,
           Bym wkroczył do królestwa Twojego.
          
          Jezu ,o Jezu,Jezu, mój Panie,
          Przez Twoją krew Świętą i Boleść Twoją.
          Chcę Ci oddać wszystko co mam,
          Chcę byś pozostał ostoją moją.

          O Jezu ,o Jezu sprawiedliwy,
           Powierzam siebie Twej Boskości.
          Jezu,Boże, Królu Miłosierny,
          Pragnę być z Tobą aż do wieczności.

        Ojcze nasz........Zdrowaś Maryjo......... Chwała Ojcu.......

       Amen.