Jan Paweł ii / modlitwa /

 

Zostań nam podporą i nadzieją , my mali do ciebie się zwracamy . Ty co ujrzałeś światło w niebie jak i Boga Żywego .
Zostań nam drogą ku światłości i bram nieba otworem .Zostań nam kluczem i prowadnicą,. Zostań kagankiem w ciemności
i życiowym przewodnikiem . Podaj swoją dłoń Ojcze Święty i prowadż nas do Boga Jedynego , a Pana Naszego.

   Ojcze Nasz..             Zdrowaś Maryjo....        Chwała Ojcu......

   Amen.