Modlitwa do Pana Jezusa /1 /

       Zbawienie świata .

Boże Nasz ,Jezu Miłosierny ,Ojcze Niebieski ,
Przez Twoje rany i okrutne biczowanie .
Przez Twoją wiarę i miłość do Boga Ojca ,
Przez Twoją krew ,cierń i ukrzyżowanie .


            [  Jezu miej miłosierdzie nad nami  ]     powtarzamy .
         ...............................................................................

Przez Twoją miłość do Boga Ojca, Maryi i Józefa,
Przez Twój Chrzest ,nauki Twoje i wyrzeczenia ,
Przez Twoje zniewagi , opluwanie,i tortury w ciemnicy ,
Przez Twoje niewyobrażalne biczowanie i otwarte rany ,
Przez Twoją Najświętszą szatę, cierń i wypływającą krew świętą ,
Przez Twój pełen kielich wypitej goryczy ,
Przez Twój Najświętszy Krzyż i jego świętą moc ,
Przez wbitą włócznię , wodę i przelaną krew świętą ,
Przez Twoją okrutną mękę ,ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu ,
Przez Twoją Drogocenną Krew która obmyła nas grzechów naszych ,
Przez Twoje cudowne zmartwychwstanie ,
Przez Twoje Najświętsze i największe Boże Miłosierdzie ,
Przez Twoją dobroć i sprawiedliwy sąd ostateczny ,
Przez Twoje wieczne królowanie ,Jezu Królu, Króluj Nam .

Ojcze Nasz........... Zdrowaś Maryjo...........Chwała Ojcu.......

Amen.