Bóg jest Miłosierny //2 //

        Bóg jest Miłosierny. //2 //
..............................................

Z Bożą Ojcowską pomocą,
Przezwyciężymy ciemności.
Bóg jest Miłością i Miłosierdziem,
Poprowadzi nas do wieczności.

Lecz zanim to nadejdzie,
Cierń i kłody nas czekają.
A mieszkańcy ciemnej otchłani,
Inne plany dla nas mają.!

Im więcej przeciwności mamy,
Im cięższy krzyż dźwigamy.
To na końcu naszej drogi,
Jezus czeka i otwiera nam bramy.