Czas na Różaniec

 

Cóż znaczy dla nas jedna godzina,
Jeśli tyle godzin dla siebie mamy.
W całym pełnym naszym tygodniu,
Tę godzinę Mateńce oddajmy.

Mateńka prosi i bardzo nawołuje,
Do Różańca i częstego  jego odmawiania.
Dla nas,dla rodziny,dla Polski,
Mimo zniechęceń i naszego załamania.

Odmawiajcie Różaniec w rodzinie,
To jest siła,ratunek i nasze odbicie.
To jest tarcza i miecz obronny,
To jest Jezus i Niebo, które ujrzycie.

Módlmy się na Różańcu wszyscy,
Za siebie,za rodzinę i Polskę całą.
Za cały świat i wszystkich grzeszników,
A Bóg Miłosierny okryje nas Swoją Chwałą.

Módlmy się do Mateńki Bożej,
Módlmy się za nasze dzieci.
Niechaj w tym Różańcu Świętym,
Promyk nadziei do Boga uleci.