Moc modlitwy do Krzyża Świętego

 

Przez Twoje cierpienie i przelaną Krew Świętą,
Przez Twoją Boleść i Najświętsze Twoje Rany.
Przez biczowanie,opluwanie,cierń i Krzyż Święty,
Zmiłuj się nad nami ,Jezu Umiłowany.
..................................................................

Przez serce Niepokalane Maryi i serce Świętego Józefa,
Przez Jej Boleść i święte łzy z Jej Oczu wypływające.
Przez całą krwawą Drogę Krzyżową, co z  Krzyżem podążałeś,
Zmiłuj się nad nami Jezu i otwórz Twe Serce gorące.
........................................................................

Przez ciemnicę ukrytą,dotkliwe tortury i nieludzkie znęcanie,
Przez Twój niewyobrażalny ból,gorączkę i niesamowite pragnienie.
Przez Twoją otwartą Ranę na Ramieniu i Twojej Twarzy,
Jezu, ufam Tobie przez Miłosierdzia płomienie
............................................................................

Przez Krzyż Święty i przez  niewyobrażalną Jego Moc,
Przez wiarę,miłość,śmierć i Twoje w Chwale Zmartwychwstanie.
Przez odkupienie grzechu na ziemi i pokonanie szatana,
Jezu, ufam Tobie, iż jak Ty, każdy z martwych powstanie.
...............................................................................

Ojcze Nasz........   Zdrowaś Maryjo........     Chwała Ojcu.........

Amen.