Miłość Boga Ojca.

 

Pan Bóg Stwórca jest ponad postrzegalny,
To Bóg Jedyny i Prawdziwy.
W naszych umysłach,duszach i sercach.
To Bóg Ojciec Miłosierny wciąż żywy.

To Bóg, który się nie ukazuje,
Bóg, który nie pochodzi z nicości.
To Bóg o niewyobrażalnej dobroci,
Bóg jest z ponadmiarowej miłości.

Bóg Stwórca to wiara,miłość i nadzieja,
To Bóg postrzegalny wciąż i wszędzie.
Bóg jest przestrzennym Panem i Władcą,
W życiu ,po śmierci każda dusza do Boga przybędzie.

To Bóg o niezgłębionych zasobach mądrości,
Bóg jest w nas ,z nami ,Bóg nas miłuje.
To Bóg najsprawiedliwszy z najsprawiedliwszych,
Bóg każdego z nas miłością obdarowuje.