Mój Anioł Stróż prowadzi mnie

Mój Anioł Stróż pomoże mi,
Pomoże mi uleczyć moje rany.
Ja wierzę w Jego Bożą moc,
To mój Anioł Stróż ukochany.

Mój Anioł Stróż strzeże mnie,
Pomaga ominąć moje przeciwności.
Prowadzi niczym ociemniałego,
Zawsze do Bożej nieprzebranej miłości.

Mój Anioł Stróż kocha mnie,
I ja kocham swego Anioła Stróża.
On kieruje moim ciałem i umysłem,
Z nim wartość życia się wydłuża.

Mój Anioł Stróż prowadzi mnie,
Niczym oczy dla ociemniałego.
To jak laska Mojżesza na pustyni,
To jasność w ciemności, od Pana Miłosiernego.

Mój Anioł Stróż tak czuwa wciąż,
Czuwa wciąż i tak nieprzerwanie.
Moją radością życia codzienną jest,
Wzywanie Anioła i nigdy nie ustanie.

                 [ Anioł Stróż prowadzi mnie jak ociemniałego, dzięki Ci Aniele ]