Modlitwa.

  Jezus Chrystus to mój Bóg, to Mój Król, to mój Pan i władca,
który króluje na Ziemi w Niebie.
  Jezus to dla mnie doskonałość i droga, którą kroczę i kroczyć
pragnę z całego serca i z całych mych sił.
  Jezus to dla mnie światłość i wyznacznik na drogę życiową,
którą z nim przemierzam.
  Jezus to dla mnie nauczyciel, od którego pobieram nauki.
  Jezus to mądrość, to Boża potęga, to uzdrowiciel,
nadzieja i miłosierdzie.
  Jezus to śmierć i życie, to Zmartwychwstanie,
to wieczne życie w Niebie.
  Jezusa kocham i uwielbiam, to miłosierny mój Pan
i kochający, sprawiedliwy Bóg.
Amen.

         A siły nieczyste ignoruje, gardzę nimi i jestem dla nich niewidzialny
         z Mocą i Potęgą Bożą Jezusa Chrystusa Ojca niech odejdą, spłoną
         w czeluści piekielnej i nigdy nie powracają.
 Amen.

       [ Jezu spraw, aby moja wiara do Ciebie, do Króla Mojego była jeszcze mocniejsza  ]