Poświęcenie Jezusa

Pot z czoła Tobie Jezu kapie,
Obficie krew z ust wypływa.
Gapie wzruszeni płaczą ,
Co któryś niebo o pomoc wzywa.

Panie Jezu z Nazaretu,
Brukiem ciernistym Ty kroczyłeś.
W bólu , spiekocie i upokorzeniu ,
A przecież Jezu Ty bez winy byłeś .

Któż by zniósł takie męczarnie ,
Które Ty Jezu w mękach znosiłeś .
Mimo tego zła, które się wylało,
W sercu miłość do oprawców kryłeś .

Niosłeś ciężki krzyż na Golgotę ,
Tam na szczycie śmierć czekała .
Przybity umierałeś w mękach ,
Opodal Matka omdlała stała .

Dziękuję Ci za Twoje poświęcenie,
Dzięki temu ja Jezu mogę żyć .
Ty umarłeś za mnie i innych ludzi ,
Wszyscy chcemy przy Tobie być .
       [Gdyby nie Twoje poświęcenie Jezu,mnie, ciebie i ciebie by nie było ]