Przywołanie Ducha Świętego

Przywołuję Ciebie mój duchu,
Do czuwania i mojej ochrony.
O drogę właściwą na bezdrożu,
I mojej duszy i ciała obrony.

Przywołuję Ciebie mój duchu,
Abyś powiększał moją siłę.
Abyś całą zgromadzoną moc,
Połączył w jedną jednolitą bryłę.

Przywołuję Ciebie mój duchu,
Abyś oddalał intrygi i choroby.
I aby noc nie była mroczna,
A rozwiązania miały różne sposoby.

Przywołuję Ciebie mój duchu,
Abyś wzbogacał mój umysł i ciało .
Aby zło zostało oddalone ,
Lecz to właściwe pozostało.