Różaniec w dłoni

Biorę różaniec w dłonie,
Swój wzrok kieruje w niebiosa.
Myśli skupiam na paciorkach,
Spoglądając na obraz z ukosa.

Przekładam paciorki palcami,
Tajemnice w myśli odtwarzam.
Całą mękę Jezusa Chrystusa,
I tym, obrazem się przerażam.

Jak to znosiłeś Jezusie,
Te obelgi, zniewagi i biczowanie.
Mnie obraz i myśli przerażają,
A Ty miałeś takie przesłanie.

Swoją śmiercią na krzyżu,
Odkupiłeś grzechy tego świata.
Twoja Boskość i Miłosierdzie,
Cały ten świat miłością opłata.

            [ Nie patrz na trud i na niełaski, z niełaski dobroć się rodzi  ]