Rozmyślanie...

Czy zadałeś sobie, takie oto pytanie ,
Czy w sercu noszę Jezusa ?
Pomyśl ,pomyśl dogłębnie w skupieniu,
Być może drąży ciebie inna pokusa.!