Wierzę w Ciebie Ojcze Niebieski

Wierzę w Ciebie Ojcze Niebieski,
Wierzę w Ciebie Ojcze Nasz.
Wierzę , iż Ty Wielki Boże,
Siłę życia  Panie mi dasz.

Gdyż wiara do Ciebie Panie,
Daje mi sens życia na ziemi.
I tylko Ty Panie Boże możesz,
A poza Tobą, nikt tego nie zmieni.

Wierzę w Ciebie Ojcze Nasz,
Iż wszystko od Ciebie pochodzi.
I nic na tym pięknym świecie,
Samo od siebie nie przychodzi.

I tylko Ty Panie Boże możesz,
Dawać i odbierać,karać i błogosławić.
Gdy człowiek stanie przed przeszkodą,
Tylko Ty możesz go łodzią  przeprawić .

Wierzę w Ciebie Ojcze Niebieski,
Wierzę w Ciebie Ojcze nasz.
Wierzę, iż Ty Boże miłosierny ,
Zycie wieczne mi Panie dasz.