Wybacz mi Matko Boża

Wybacz mi Matko Boża, wybacz,
Za moje słowa nieprzemyślane.
Za moje myśli nieposkromione,
Z  wielką nieczystością wypowiedziane.

Matko! Mam niemoc i wstyd,
Mam mętlik i złe rozumowanie.
Matko! Wybacz mi, bo zgrzeszyłem,
To moje wołanie i Ciebie błaganie.

To, co uszy usłyszą, a oczy zobaczą,
To iloraz inteligencji przetwarza.
To ten strach przed odpowiedzialnością,
Moje myśli paraliżuje i przeraża.