Obraz Mateńki

Wisi na ścianie obraz święty,
W drewnianej bogatej ramie.
To kult mój i mojej rodziny ,
To Mateńki u nas panowanie.

Wewnątrz tej pięknej ramy,
Mateńka misternie wyhaftowana.
Trzyma Dzieciątko na ręku,
Piękną szatą jest przyodziania.

I patrzy Mateńka na moje obliczę,
Kiedy oczy i ręce swoje unoszę.
I słucha w niemym ogromie ciszy,
Gdy o łaski dla rodziny i świata proszę.

Proszę o zdrowie i dalszą miłość,
Pokój i świata pojednanie.
Czynię to z wielką gorliwością,
Proszę o boże Zmiłowanie.

[ Powieś obraz święty, gdzie twoje posłanie,
        obraz święty to nie moda,tylko wiara i z Bogiem pojednanie ]